Жаргалангийн номлол (Матай 5:3-12)

Жаргалантай яа, ядуу даржин сүнсээр амьдарч буй хүмүүс жаргалтай яа! Учир нь тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм.
Жаргалантай яа, гашуудаж буй хүмүүс жаргалтай яа!
Учир нь тэднийг тайтгаруулж болох юм.
Жаргалантай яа, дөлгөөн зантай хүмүүс жаргалтай яа!
Учир нь газар дэлхий тэдний өв хөрөнгө болох юм.
Жаргалантай яа, шударга ёсоор цангаж өлсөж буй хүмүүс жаргалтай яа! Учир нь тэд хангалуун болох юм.
Жаргалантай яа, нигүүлсэгч хүмүүс жаргалтай яа! Учир нь тэд нигүүлслийг хүртэх юм.
Жаргалантай яа, цэвэр сэтгэлтэй хүмүүс жаргалтай яа! Учир нь тэд Тэнгэрбурханы билгийн хараатай болох юм.
Жаргалантай яа, амар тайвнаар зүтгэгч хүмүүс жаргалтай яа! Учир нь тэд Тэнгэрбурханы хөвгүүд гэж алдарших юм.
Жаргалантай яа, шударга ёсын төлөө хэлмэгдэж буй хүмүүс жаргалтай яа! Учир нь тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм.
Жаргалантай яа, надаас болж хүмүүс та нарыг доромжилж, хяхаж, та нарын эсрэг хуурамчаар гүтгэхийн цагт та нар жаргалтай яа!
Тэнгэр дэх шагнал тань агуу болох тул баясан цэнгэгтүн!

 

(Матай 5:3-12)