Жирийн цаг улирал 29-р баасан гараг
1-р уншлага: Ефес 4,1-6
Хариу дуулал: дуулал 24(23),1-2.3-4.5-6
Сайн мэдээний ариун айлдал: Лук 12,54-59
Жирийн цаг улирал 29-р баасан гараг
1-р уншлага: Ефес 4,1-6
Хариу дуулал: дуулал 24(23),1-2.3-4.5-6
Сайн мэдээний ариун айлдал: Лук 12,54-59
БлогБүгд
Ном, хэвлэлБүгд
ДОНБОСКО МЕДИА-с хэвлэн гаргасан номнууд
Төрөл бүрийн шалтгаанд зориулагдсан 10 залбиралт ес
Тахимдуу сэтгэл
Ёсоо эрхэмлэсэн монгол
Антоон Мостаэрт ба Монгол судлал
Чухал ёсны суртал
Католик шашны сурах бичиг - товчлол /монгол хэлээр/
Католик шашны сурах бичиг - товчлол /Монгол – Англи /
Даатгал залбирлын судар ном
Тэнгэр Бурхан бол Энэрэл хайр