Каритас Монгол ТББ

Misereor ОУ-н байгууллагын төсөл

Эрүүл мэнд

 • Сэйнт Мари буяны эмнэлэг    

Боловсрол, соёл

 • Антоон Мостаэрт Монгол Судлалын Төв
 • Найрамдлын өргөө (Өвөрхангай, Хархорин)
 • Католик скаут

Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн төв

 • “Дон Боско” Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн төв

Цэцэрлэг

 • “Сэйнт Поул” цэцэрлэг (Улаанбаатар)
 • “Гоёхондоо” цэцэрлэг (Улаанбаатар)
 • “Саран” цэцэрлэг (Улаанбаатар)
 • “Миний гэр” монтессор цэцэрлэг (Эрдэнэт)

Бага сургууль

 • “Сэйнт Поул” бага сургууль, (Төв аймаг, Зуунмод)
 • “Сэйнт Поул” бага сургууль (Улаанбаатар)
 • “Номын ёс” бага сургууль (Улаанбаатар)

Хүүхэд, залуучуудын сургалтын төв

 • “Солонго” онцлох хүүхдийн хөгжлийн төв
 • “Инбу” солонгос хэлний сургалтын төв
 • “МС- багачууд өнжүүлэх төв” (Дархан)
 •  “Сэйнт Жон Боско” сургалтын төв (Дархан)
 •  “Мэри Вард төв” дахь католик скаут
 • “Мэри Вард” залуучуудын төв, эмэгтэй оюутны дотуур байр
 • “Анд” солонгос хэлний сургалтын төв (Төв аймаг, Эрдэнэсант)

Номын сан

 • Антоон Мостаэрт Монгол Судлалын Төвийн номын сан
 • “ССМ” номын сан
 • Номын сан (Эрдэнэт)
 • “Мэри Вард” номын сан

Халамжын төв

 • Дон Боско хүүхэд, гэр бүлд чиглэсэн асрамж, халамжийн хувилбарт үйлчилгээ эрхлэх төв
 • Вербист хүүхдийн халамжийн төв
 • “МС –Тереза эх” ахмадын халамжийн төв (Улаанбаатар, Яармаг)
 • “МС – Тереза эх” ахмадын халамжийн төв (Улаанбаатар, Дарь-Эх)
 • Гэгээн Антони халамжийн төв (Төв аймаг, Зуунмод хот)

Өдөр өнжүүлэх

 • 2-5 насны хүүхдийн өдөр өнжүүлэх бүлэг (Арвайхээр, Өвөрхангай аймаг)

Халуун хоол

 • Хогийн цэгт хоол түгээх Сэйнт Винсент бүлгэмийнтусламж (Гэгээн Эх Мариа сүм)
 • Халуун хоолоор үйлчлэх (“МС –Яармаг Тереза эх” ахмадын халамжийн төв)
 • Халуун хоолоор үйлчлэх (“МС –Яармаг Тереза эх” ахмадын халамжийн төв)

Халуун ус

 • Гэгээн Эх Мариа сүм (Улаанбаатар)
 • Энэрлийн Эх сүм (Арвайхээр, Өвөрхангай аймаг)
 • “МС –Тереза эх” Дархан дахь салбар

Өрхийг дэмжих ТӨСӨЛ

 • “Ээжүүдийн урлал” оёдол, эсгий урлалын сургалт (Арвайхээр, Өвөрхангай аймаг)