Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Truthfulness
үнэн зөв байдал