Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Killing, prohibition against
амь бүрэлгэхийг хориглох