Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Church building
сүмийн барилга