Таныг тахин мөргөе!

Акуйно нутгийн Томас гэгээнтэн (1225-1274)
(Adoro te - I Adore Thee)

Үнэн Эзэн таныг тахин мөргөе!
Өнгө дүрсийн дотор нуугдагч аа!
Танд би сэтгэлээ өргөн барья!
Танаар дамжин сэтгэл уужирнам.
Үзэх, амсах, мэдрэхэд хууртагднам.
Үнэн тэнгэрийн үгээр бат мэднэм.
Тэнгэрийн хүүгийн үгийг цөм итгэнэм.
Түүний үг бол туйлын үнэн юм.
Загалмайд нуугдагч тэнгэрлэг чанар буй.
Энэ дотор оршигч тэнгэр хүн буй.
Тэнгэр хийгээд хүмүүнийг бүрэн итгэж
Баруунтайх хулгайчийн гуйлтыг гуйя!
Томас мэт үзмэгц итгэе гэхгүй
Тунгаалт Эзэнээ тахин мөргөе!
Тусаар шагнан, итгэн хайрлаж
Дур хүсэлтэйгээр энэрүүлтүгэй!
Үхлээр биднийг амьдруулав.
Амин хүнс болж биднийг тэжээмүй.
Амьдран тантай нэг болохыг
Амсуулж бидэнд шагнагтун!
Буянт Есүс биднийг нигүүлсэн санагтун!
Бузрыг минь цусаар угаагтун!
Бүлээн дусал цус тань бүх ертөнцийг
Босгон аврах хүчин чадалтай юм.
Нуугдагч Есүсийг үзэж харнам.
Нулимслан хүсэгчийг нигүүлсэн сана!
Нууцыг нээн нүүр тулж
Нүдээрээ үзэх болтугай. Амэн.