Аяа, авралт золиослогч

Акуйно нутгийн Томас гэгээнтэн (1225-1274)

Аяа, авралт золиослогч!
Та тэнгэрийн үүдийг нээсэн тул
Өстөн дайснуудыг довтлохуй дор
Та хүчин чадал, дэм тусламжийг хайрлаач!
Аяа, гагц нэг тэнгэрлэг Гурвал минь.
Та өөртэйгөө үүрд мөнх амьдрах
Тэнгэрийн эх орныг бидэнд хайрлана уу
Танд мөнхийн сүр жавхлан байх болтугай. Амэн.