Өөрийгөө өргөн барих өчиг

Лоёола нутгийн Игнасиус гэгээнтэн (1491-1556)

Эзэн, та миний бүхэл эрх чөлөөг таалан авна уу. Та
миний ой ухаан, миний оюун ухаан, миний бүхэл
дур зоригийг хүлээн авна уу. Хамаг эзэмших зүйлс
минь таны өгөөмөр билиг байдаг бөгөөд таны дур
таалал намайг удирдан залахын тулд би энэ бүгдийг
тандаа эгүүлэн өгнө өө. Таны хайр дурлал ба хишиг
ивээлд миний сэтгэл хангалуун байдаг тул та надад
эдгээрийг хайрлана уу. Өөр юуг ч танаас үл гуйна.
Амэн.