Таны ариун нандин алдар

Аяа, Эзэн минь. Та өөрийн ариун нандин алдрыг
энэрэн хайрлах хайр, түүнээс айн эмээх айдсыг
бидэнд үүрд мөнхөд хайрлана уу. Учир нь таны
энэрэл хайраар хүмүүжсэн хүмүүсийг та өөрийн
хишиг ивээлээр удирдахаа үл огоорох билээ. Эзэнээр
тийн болтугай. Амэн.