Загалмайн өлмийн өмнөх даатгал залбирал

Аяа, дээдийн дээд, төгс алдарт Тэнгэрбурхан минь.
Та миний зүрх сэтгэлийн харанхуйг сарниулж,
намайг гийгүүлнэ үү.
Аяа, Эзэн минь. Та надад цэвэр итгэл бишрэл, бат
горьдол найдвар, төгс энэрэл хайр, мэдрэмж ба эрдэм
мэдлэгийг хайрлан соёрхоно уу. Тиймийн тул би таны
ариун, үнэн бошгийг биелүүлэх болно. Амэн.

 

Ассиси хотын Францис гэгээнтэн (1181-1226)