Оюун санааны долоон нигүүлсэл

1. Эргэлзэгчид зөвлөх

2. Мунхагийг сэнхрүүлэх

3. Нүгэлтнийг засан авах

4. Шаналагчийг тайтгаруулах

5. Зовиурыг хүлцэх

6. Бурууд зөвт хандах

7. Үхэгсэд ба үлдэгсдийн төлөө залбирах