Бие махбодын долоон нигүүлсэл

1. Өлссөнийг хооллох

2. Цангасныг ундлах

3. Мөр нүцгэнийг хувцаслах

4. Гэр оронгүйг орогнуулах

5. Өвдсөнийг асрах

6. Хоригдлыг эргэх

7. Үхсэнийг оршуулах