Наминчлалын долоон дуулал

Дуулал 6, 32, 38, 51, 102, 130, ба 143