Талийгаачийн төлөө

Аяа, Эзэн минь. та талийгч (Нэр) ... зардсынхаа
сүнсэнд таны өршөөлийг гуйн буй бидний даатгал
залбирлыг чих тавин сонордоно уу. Тиймийн тул
түүний сүнс энэхэн ертөнцөөс хальж, амар амгалан
ба гэгээн гэрлийн орон нутгийг зорьж, таны
гэгээнтнүүдийн хувь заяагаар соёрхогдох болно. Амэн.