Микаел гэгээнтэнд хандах даатгал залбирал

Аяа, тэнгэрүүдийн хан хүү, дээдийн сахиулсан,
Микаел гэгээнтэн минь. Та эрт цагт луу хэмээгч
могойтой тулалдаж, түүнийг тэнгэрийн орноос хөөн
зайлуулсан бөгөөд Тэнгэрбурханы ард түмний төлөө
цаг ямагт бэлэн байж, Тэнгэрбурханы Шашныг
эрэлхэгээр хамгаалдаг болохоор бид танаас зүрх
сэтгэлийнхээ гүнээс залбиран гуйж байна. Түүний
адилаар өстөн дайсантай тулалдах хэцүү, аюулт
тулааны үед та бидэнд тусална уу. Тиймийн тул бид
эр зоригтойгоор түүний эсрэг зогсоод, баяртайгаар
түүнийг ялан дийлэх болно. Амэн.