Санагтун!

Aяа, тэнсэлгүй итгэлт охин Мариа, та санагтун! Танаас ивээл хүртэж, танаас дэм хүсэж, танаас тэтгэмж гуйж байсан ч хаягдсан хүн гэснийг бид огоот сонсоогүй билээ. Аяа, охидын манлай Эх минь, энэлэлт нүгэлтэн би энэхэн бат итгэмжтэйгээр тандаа зорьж яваа юм. Үгийн эрхэн Эх, та гуйлтын минь үгийг алгасуулалгүй, харин намайгаа сонсож, намайгаа энэрч хариулна уу. Амэн.