Одоо намайгаа чөлөөлтүгэй (Лук 2:29-32)

Аяа Эзэн минь. Та урьд өгүүлсэнчлэн зардас намайгаа
амар амгалангаар эдүгээ чөлөөлтүгэй.
Учир нь, миний нүд бүх ард түмний нүүрэн дээр
таны бэлтгэсэн авралыг харсан юм.
Тэр нь харь үндэстэнд илчлэгдэх гэгээн гэрэл,
таны ард түмэн Израилийг алдаршуулах сүр жавхлан
юм. Амэн.