Хуримын ерөөл

Нандин холбоог үүсгэсэн
Амьд бүгдийг амьдруулсан Эцэг минь
Номын ёсоор гэрлэсэн
Эхнэр нөхөр энэ хоёрт оо
Нөгчихгүй түвшин аз жаргалыг хийгээд
Нийнтэггүй амар амьдралыг хайрлана уу.
Кана хотын хуримд очсон
Христ Есүс Тэнгэрийн гагц хүү минь
Эхнэр нөхөр энэ хоёрыг
Хамаг сайнаар хангаж хайрлана уу.
Хайрыг хайрладаг Ариун Сүнс минь
Эхнэр нөхөр энэ хоёрт
Эвдрэхгүй үнэнч сэтгэл,
Эв найрт найдвартай санаа
Энхрий хайрыг хайрлана уу.
Гурвал гагц Тэнгэрийн тусаар
Үр хүүхэдтэйгээ урт наслаж
Удаан жаргах болтугай. Амэн.

Мариа Магдoлна Татар