Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Annul, tov.abrogo
цуцлах, завсарлах