Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Rite of the anointing of the sick
өвчтөний түрхлэгийн зан үйл