Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

To have an abortion
үр хөндөх