Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Church and the Kingdom of God
Шашин ба Тэнгэрбурханы хаанчлал