Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Children of God - Sons and daughters of God
Тэнгэрбурханы хүүхдүүд - Тэнгэрбурханы охид хөвгүүд