Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Children
xүүхдүүд

trafficking in children - хүүхдүүдийг наймаалах
children of God - Sons and daughters of God - Тэнгэрбурханы хүүхдүүд - Тэнгэрбурханы охид хөвгүүд