Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Catechumenaten.catechumenatus
Ариун угаалын бэлтгэл
Тодорхойлолт:АРИУН УГААЛЫН БЭЛТГЭЛ
(грек хэлний үг kat′echein = зааварлах, заах, сургах, амнаас гарах үгээр заах): Ялангуяа эртний Шашинд насанд хүрэгчдийн Ариун угаал хүртэхээр нэр дэвшигч (сонсогч) нь гурван үе шаттай бэлтгэл буюу Ариун угаалын бэлтгэлээр бэлтгэгддэг байжээ. Уг бэлтгэлээр тэд анх түрүүнд итгэл бишрэлийн дотор суралцаж, үүний дараа Талархал-магтаалын мөргөлийн үед Үгийн Ёслолд аажмаар оролцож, сүүлд нь Эвхаристын ёслолд оролцох зөвшөөрлийг авч байжээ.