Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Cardinal virtues
үндсэн эрдэм буян