Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Racismn.racismus
арьсны өнгөөр ялгаварлан гадуурхах