Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Terce (in Liturgy of the Hours)n.Tertia
бага үдийн даатгал залбирал (Залбиралт цагийн ёслол)