Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Teaching authority in the Church
шашны доторх заан сургах эрх мэдэл