Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Religionn.religio
шашин шүтлэг

freedom of religion - шашны шүтлэгийн эрх чөлөө