Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Regulating births
төрөлтийн зохицуулалт