Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Reconciliation with God
Тэнгэрбурхантай эвлэх эвлэрэх