Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Poverty (evangelical counsel)
ядуу даржин байдал (Сайн мэдээний зөвлөмж) үүд