Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Popen.summus pontifex / Papa
Пап лам

Pope and infallibility - Пап ламын алдаа эндэгдэлгүй сургаал
Тодорхойлолт:(грек үг pappas = аав, эцэг): Петр элчийн залгамжлагч, Ромын Хамба лам. Петр элч нарын дунд анхдагч нь байсан учраас Пап лам нь түүний залгамжлагчийн хувиар хамба лам нарын бүлгэмийг тэргүүлдэг. Христийн Итгэмжит төлөөлөгчийн хувьд, тэр Шашны дээд хоньчин (дээд хариуцлагатан), тэргүүн санваартан, их багш юм.