Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Polygamyn.polygamia
олон эхнэр, нөхөртэй байх ёс