Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Plagiarism
зохиолын хулгай
Тодорхойлолт:ЗОХИОЛЫН ХУЛГАЙ
Зохиолын хулгай гэдэг нь өөрийн оюуны бүтээл болгохоор бусдын оюуны өмчийг зөвшөөрөлгүйгээр, нууцаар эзэмшиж байгаа эзэмшил юм.