Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Natural moral law
байгалийн ёс суртахуунт жам хууль
Тодорхойлолт:БАЙГАЛИЙН ЁС СУРТАХУУНТ ЖАМ ХУУЛЬ
“Бүх соёл иргэншилд Бүтээгчийн таалсанчлан хүмүүний хүнлэг мөн чанарын илэрхийлэл болсон ёс зүйн олон талт, нийтийн зарчим байдаг. Үүнийг хүн төрөлхтний билиг ухаан байгалийн жам хууль хэмээн нэрлэдэг ёс заншилтай ажээ.” (Пап лам XVI Бенедикт, Үнэний доторх Энэрэл хайр хэмээх түгмэл захидал)