Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Natural law
байгалийн хууль