Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Natural Family Planning
байгалийн жам ёсны гэр бүл төлөвлөлт
Тодорхойлолт:ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЭЦЭГ ЭХ
Байгалийн жам ёсны гэр бүл төлөвлөлтийн хүрээнд төрөлтийн хоорондох зай болон хүүхдийнхээ тоог өөрсдөө тогтоох гэрлэсэн хосын эрхийг Шашин баталгаажуулан хамгаалдаг.