Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Kidnapping
хүн хулгайлах, барьцаалах