Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Giftsn.dona
билигт хишиг

preparation of gifts - өргөлийн бэлтгэл