Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

General absolution
ерөнхий ангижруулалт