Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Genesisn.Genesis
Эхлэл
Тодорхойлолт:Библи судрын эхний ном. Энэ нь дэлхий ертөнц болоод хүний бүтээлийг бусад зүйлсийн дунд дүрслэн өгүүлдэг.