Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Governing authority in the Church
Шашны доторх удирдах эрх мэдэл