Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Guilt feelings
гэм буруугаа ухамсарлах