Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Kingdom of God
Тэнгэрбурханы хаанчлал