Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Kyrie Eleison
Эзэн, өршөөгөөрэй
Тодорхойлолт:ЭЗЭН,
ӨРШӨӨГӨӨРЭЙ
(Kyrie eleison гэх грек
үг): Тэнгэр болон
захирагч нарт хандсан
хүндэтгэлийн эртний
уухайг маш эртнээс
Христэд хандан
хэрэглэсэн ба 500 оны
орчим Грекийн ёслолоос
орчуулалгүйгээр Ромын
болон Барууны ёслолд
уламжлан авчээ.