Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Patron saint
ивээгч гэгээнтэн