Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Pastoral ministry
шашны хариуцлагатны үйлчлэл